HUKUK SİYASETİN KÖLESİ OLABİLİR Mİ, OLMALI MI, OLACAK MI?

Standart

Yazar : Dunja Mijatović, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyoneri

Tercüme : Hukukun Üstünlüğü Platformu (Twitter)

İlk Yayın Tarihi : 03 Eylül 2019

Orjinal Yazı: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonerliği

Dunja Mijatović, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyoneri

Yargıçların ve Yargının Bağımsızlığı Tehdit Altında

Yargının bağımsızlığı hukuk devletini güçlendirir. İnsan haklarına riayet edilmesi ve demokrasinin işlerliği için hayati öneme haizdir. Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil yargılanma temel bir insan hakkıdır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve birçok ulusal ve uluslararası yasal metinlerde koruma altına alınmıştır.

Okumaya devam et